Proudy

_DSC3205

   Uvedené lokality jsou jen ukázkou z velkého množství míst, vhodných pro potápění na Bali. Na některých z nich se potkáte s proudy. Síla proudů je zde závislá na vzájemném postavení Měsíce se Zemí, které rozhoduje o výšce přílivu a odlivu, a tím i o síle proudů. Dobrý průvodce bere tyto faktory na vědomí a volí podle nich lokality tak, aby odpovídaly momentálním možnostem nejslabšího potápěče v týmu. Každý jiný přístup je chyba! Naši instruktoři kladou velký důraz na dodržování potápěčských pravidel, souhry buddy týmu a plánu ponoru. Vynořovací bóje je nutností.

   Pokud je vše shora uvedené respektováno, jsou i proudové ponory na Bali stejně bezpečné jako lyžování na šumavské Kvildě.