Komodský drak

Varan v moři

Varan komodský (Varanus komodoensis)

je nejmohutnější žijící zástupce ještěrů z čeledi varanovitých. Pro svou velikost, dravost a nebezpečnost bývá nazýván "komodským drakem". Objeven byl v roce 1912 a v současnosti je ohrožen. Ve volné přírodě zbývá posledních cca 5000 jedinců a jeho vývoz podléhá ustanovením CITES a je možný pouze na povolení indonéské vlády. Pro jeho ochranu byl v roce 1980 založen Národní park Komodo.

Dosahuje až 3,5 m. Hmotnost největších jedinců dosahuje až 150 kg (těsně po nasycení), samice jsou podstatně menší.

Varan komodský je endemicky rozšířen na 5 ostrovech vulkanického původu ve východní IndonésiiKomodo, Rinca, Gili Motang, Gili Dasami a v několika přímořských oblastech většího ostrova Flores.

Žije v řídkých lesích a na travnaté savaně, kde je aktivní přes den.

Přestože jsou varani komodští výborní lovci, živí se převážně zdechlinami, které cítí až na vzdálenost 5 km. Jsou to však jediní ještěři světa, kteří se ocitli na samém vrcholu potravní pyramidy. V místě svého výskytu jsou totiž schopni ulovit skutečně vše. Taktika jejich lovu spočívá v hledání momentu překvapení a bleskovém útoku, při kterém vyvinou velké zrychlení a na krátké vzdálenosti dosáhnou rychlosti až 18 km/h. Při útoku varan svou kořist ( dokonce i prase,jelena či buvola ), buď kousne a rotováním kolem své osy mu vytrhne velký kus masa, takže zvíře umírá na vykrvácení a stres; případně stačí, pokud se predátorovi podaří kořist pouze škrábnout do končetiny. Ve slinných žlázách varanů je totiž jed, který snižuje srážlivost krve, takže se rána nezacelí. Dlouho přetrvávající názor, že varani mají v tlamě bakterie způsobující smrtelnou infekci, studie z roku 2010 vyvrátily a za účinnou látku označily právě tento jed. Poté varanovi komodskému stačí počkat, než otrávené zvíře na následky rozsáhlých zranění zemře.

Stravovací návyk dospělých jedinců spočívá v okamžitém nasycení se velkým množstvím potravy, následovaném dlouhým hladověním, trvajícím až měsíc, než opět najdou vhodnou potravu. Při jejím hledání urazí denně až více než deset kilometrů po souši nebo mořskými průlivy, které bez problémů překoná.

Při vzájemných soubojích varaních samců, kdy dochází k velkým poraněním, však varany při boji nezabije jejich vlastní jed. Jejich imunitní systém je velmi výkonný a i díky němu se nyní dostávají do popředí zájmu farmaceutických firem. V lidské péči přirozená agresivita samců často způsobuje problémy v chovu a vzhledem k možnému ohrožení života samic jsou varani většinou chováni v oddělených expozicích.

V mládí je varan komodský zbarven poměrně pestře. Toto zbarvení mu zajišťuje ochranu zejména před vlastními rodiči, kteří by ho okamžitě zabili a sežrali. Mláďata se tedy ukrývají do korun stromů, kde jsou před mohutnými dospělými v bezpečí a kde loví různý hmyz či drobné obratlovce, dokud jim to váha a pevnost větví dovolí.

Samice snáší 20–40 vajec, která zahrabe do země a dál o ně nepečuje. Inkubační doba činí asi 8 měsíců. 

Flores

Flores

Komodo plaz

Komodo plaz

NP Komodo

NP Komodo

Ranger

Ranger

Varan a Ranger

Varan a Ranger

Varan

Varan