Vlastní 43 m vrak lodi přímo před resortem Relax Bali

relaxbwww.relaxbaliwreck.com

 Potopení vraku Relax Balii

  Dne 17. září 2012 byl potopen speciálně upravený a vyčištěný vrak lodi v přímé blízkosti resortu RELAX BALI. Loď spočívá cca 80 metrů od břehu v hloubce 10 – 31 metrů. Vysloužilá 43 metrů dlouhá  loď indonéské Pobřežní stráže byla zakoupena a čištěna po dobu 4 měsíců v přístavu Benoa na Bali. Poté byla odvlečena na SV Bali a potopena námořními specialisty indonéské republiky a profesionálními potápěči resortu RELAX BALI. Celé akci přihlíželi, jako hosté resortu RELAX BALI Minister of fisheries and marine pan Sharif C.Sutardjo a šéf oblasti Karangasem I Wayan Gredeg  s delegací. Prostorný a bezpečný vrak se tak stane útočištěm mnoha podvodních živočichů  a stane se výzvou pro potápěče. Součástí vraku bude podvodní galerie s kamennými sochami .

 

  Resort RELAX BALI se účastní projektu Kubu marine park zaměřeného na ochranu podvodního bohatství korálových zahrad 10 Km pásu ležícího v katastru vesnice KUBU. Na projektu Kubu marine park také spolupracují resort Sidhartha, vesnice Kubu a Indonéská republika. Společným cílem je ochrana před přílišným zatížením podvodního života v lokalitě a jeho zachování příštím generacím. Umělý podvodní útes bude přínosem pro podmořský život. Součástí projektu je i monitorování postupného zabydlení vraku podmořskými živočichy. Tento vědecký úkol vede profesionální potápěčka a bioložka RNDr Michaela Vlášková z resortu RELAX BALI. Více informací bude následovat. 

NAVŠTIV: WWW.RELAXBALIWRECK.CZ

HLAVNÍ ÚČASTNÍCI PROJEKTU:

Resort RELAX BALI, Pavel Tomeček, vláda Indonéské republiky, oblast Karangasem BALI a vesnice Kubu, Ambasáda Indonéské republiky v Praze a Česko Indonéská obchodní a turistická komora, Tomegas

 

                       43 M VRAK RELAX BALI WRECK  LEŽÍ CCA 80M OD BŘEHU V HLOUBCE 10 -33 M 

  

 

relaxbwww.relaxbaliwreck.com

relaxbwww.relaxbaliwreck.com

relaxbwww.relaxbaliwreck.com

relaxbwww.relaxbaliwreck.com

relaxbwww.relaxbaliwreck.com

relaxbwww.relaxbaliwreck.com

relaxbwww.relaxbaliwreck.com

relaxbwww.relaxbaliwreck.com

relaxbwww.relaxbaliwreck.com

relaxbwww.relaxbaliwreck.com

relaxbwww.relaxbaliwreck.com

relaxbwww.relaxbaliwreck.com

relaxbwww.relaxbaliwreck.com

relaxbwww.relaxbaliwreck.com

relaxbwww.relaxbaliwreck.com

relaxbwww.relaxbaliwreck.com

relaxbwww.relaxbaliwreck.com

relaxbwww.relaxbaliwreck.com

relaxbwww.relaxbaliwreck.com

relaxbwww.relaxbaliwreck.com

relaxbwww.relaxbaliwreck.com

relaxbwww.relaxbaliwreck.com

relaxbwww.relaxbaliwreck.com

relaxbwww.relaxbaliwreck.com

relaxbwww.relaxbaliwreck.com

relaxbwww.relaxbaliwreck.com

relaxbwww.relaxbaliwreck.com

relaxbwww.relaxbaliwreck.com